Home

Welkom op de website van het Oncologie Netwerk Zutphen (O.N.Z.).

Omdat de zorg rondom kanker steeds dichter bij huis aangeboden wordt, hebben wij het Oncologie Netwerk Zutphen opgericht. Het Oncologie Netwerk Zutphen is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners, die zich inzetten om goede zorg te bieden aan mensen met kanker en hun naasten.

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van oncologische cliënten,  zowel op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied. Wij zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Er is een goede samenwerking met onder andere Gelre ziekenhuizen locatie Zutphen. Het Oncologie Netwerk Zutphen is opgenomen in de verwijsgids kanker.

Wij organiseren maandelijks themabijeenkomsten bij Wijkcentrum “Waterkracht” van 10:00 tot 11:00 uur. In verband met het corona-virus komen de themabijeenkomsten tot nader bericht te vervallen.

Met overige vragen kunt u mailen naar info@oncologienetwerkzutphen.nl
of bellen naar Marjolein Siemes 06-51105779 of Leonie Semmekrot 06-30997611.