Home

Welkom op de website van het Oncologie Netwerk Zutphen (O.N.Z.).

Omdat de zorg rondom kanker steeds dichter bij huis aangeboden wordt, hebben wij het Oncologie Netwerk Zutphen opgericht. Het Oncologie Netwerk Zutphen is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners, die zich inzetten om goede zorg te bieden aan mensen met kanker en hun naasten.

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van oncologische cliënten,  zowel op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied. Wij zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Er is een goede samenwerking met onder andere Gelre ziekenhuizen locatie Zutphen. Elk lid van het oncologienetwerk voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn/haar beroepsvereniging stelt aan de begeleiding van mensen met kanker. Het Oncologie Netwerk Zutphen is opgenomen in de verwijsgids kanker.

Met overige vragen kunt u mailen naar info@oncologienetwerkzutphen.nl
of bellen naar Leonie Semmekrot 06-30997611.