Lotgenotencontact

Wie met kanker geconfronteerd wordt, zelf of in zijn naaste omgeving, krijgt te maken met onzekerheden, verdriet en vragen. Het dagelijks leven raakt ontregeld en vaak ontstaan er spanningen. Contact met mensen die hetzelfde meemaken kan helpen, bijvoorbeeld bij het verwerken van indrukken en gevoelens die u ervaart. U herkent zich mogelijk in de verhalen van anderen en uw gevoelens (h)erkend.

U kunt samen praktische tips uitwisselen over bv. uiterlijke verzorging, hoe ga ik om met mijn vrienden en kennissen en werkhervatting. Het OncologieNetwerk Zutphen biedt iedere tweede dinsdag van de maand na een themabijeenkomst van 11:30 tot 12:30 in het Wijkcentrum Waterkracht de mogelijkheid om met lotgenoten in gesprek te gaan. Het gesprek wordt begeleid door Riemy Mulder, psychosociaal therapeut.

U en uw naasten zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.